logo architektura a design
VIZUALIZACE ARCHITEKTURY
VIZUALIZACE INTERIÉRŮ
PRODUKTOVÁ VIZUALIZACE

REALISTICKÁ VIZUALIZACE

Fotorealistická vizualizace hraje důležitou roli při prezentaci produktu, zejména ve chvíli, kdy ještě není vyrobený. To je běžná situce zejména v oblasti architektury, kdy je potřeba prezentovat projekt ať už interiéru, exteriéru, hmotovou studii, apod. Díky vizualizaci jsme schopni kromě jiného prezentovaný objekt zasadit do žádaného prostředí, například plánovanou novostavbu do existující ulice, nebo navodit patřičnou atmosféru jako ranní slunce, soumrak, apod. Právě v architekruře světlo hraje zásadní roli, proto je více než vhodná simulace objektu při osvětlení ranním, odpoledním nebo večerním sluncem.

Stejně jako v architektuře, nám produktová vizualizace umožňuje ještě před samotnou výrobou ověřit si jak tvary, tak vhodné materiály, barvy a jiné vlastnosti produktu. Oproti fotografii nejsme omezeni výběrem prostředí, ve kterém daný předmět představujeme, můžeme nasimulovat prakticky jakoukoliv scénu, ve které lze prezentovaný produkt uvést. ideálně ho nasvítit, zkrátka připravit vizuální stránku pro úspěšnou prezentaci.

VIZUALIZACE ARCHITEKTURY

Našimi klienty v tomto oboru jsou většinou architekti a developeři, kteří jsou schopní díky vizualizacím projekt efektivně prezentovat ještě před započetím samotné výstavby. Kromě jiného nám tento nástroj umožňuje vidět navrhovaný objekt ještě během fáze prvního plánování a ověřit si tak, jako objekt zapadá do kontextu prostředí, jaké zvolit materiály, proporce, nebo design jednotlivých prvků, jako jsou okenní rámy, obklady, oplechování, apod. Zvláštní roli má v architektuře osvětlení. Ať už se jedná o drobnou architekturu, dům, nebo celé městské části, je objekt v různých částech dne osvětlený různě, a tyto stavy umožňuje vizualizace efektivně simulovat.

Vizualizace architektury Vizualizace architektury Vizualizace architektury

VIZUALIZACE INTERIÉRŮ

Realistická vizualizace interiéru slouží především pro včasné ověření nebo prezentaci návrhu, než dojde k samotné realizaci. Stejně jako v jiných případech nám i zde nástroj vizualizace umožňuje vidět budoucí interiér před realizací, vytvořit a porovnat varianty materiálu, prostoru, objevit některé nedostatky, které z projektu patrné nejsou a ve výsledku tak najít řešení, které klientovi maximálně vyhovuje.

Vizualizace interiérů Vizualizace interiérů Vizualizace interiérů

PRODUKTOVÁ VIZUALIZACE

Tuto službu využívají nejčastěji návrháři, designéři nebo výrobci ať už se jedná o nábytek, svítidla, strojní součásti, šperky, nebo jakýkoliv jiný komerčně nabízený produkt. U všech těchto odvětví umožňuje 3D model a jeho vizualizace pokytnout reálnou představu o produktu, který zatím reálně neexistuje a dává prostor pro řešení nedostatků nebo už samotnému prodeji.

Produktová vizualizace Produktová vizualizace Produktová vizualizace