logo architektura a design
VIZUALIZACE ARCHITEKTURY
VIZUALIZACE INTERIÉRŮ
PRODUKTOVÁ VIZUALIZACE

PRODUKTOVÁ VIZUALIZACE

Fotorealistická vizualizace hraje důležitou roli při prezentaci produktu, zejména ve chvíli, kdy ještě není vyrobený. To je běžná situce zejména v oblasti architektury, kdy je potřeba prezentovat projekt ať už interiéru, exteriéru, hmotovou studii, apod. Díky vizualizaci jsme schopni kromě jiného prezentovaný objekt zasadit do žádaného prostředí, například plánovanou novostavbu do existující ulice, nebo navodit patřičnou atmosféru jako ranní slunce, soumrak, apod. Právě v architekruře světlo hraje zásadní roli, proto je více než vhodná simulace objektu při osvětlení ranním, odpoledním nebo večerním sluncem.

Stejně jako v architektuře, nám produktová vizualizace umožňuje ještě před samotnou výrobou ověřit si jak tvary, tak vhodné materiály, barvy a jiné vlastnosti produktu. Oproti fotografii nejsme omezeni výběrem prostředí, ve kterém daný předmět představujeme, můžeme nasimulovat prakticky jakoukoliv scénu, ve které lze prezentovaný produkt uvést. ideálně ho nasvítit, zkrátka připravit vizuální stránku pro úspěšnou prezentaci.

VIZUALIZACE NÁBYTKU

Pro prezentaci navrhovaného nábytku nám nástroj vizualizace umožňuje realisticky zobrazit různé druhy materiálů a tvarů, což je kromě jiného často využívané na prodejních webech, kde si tak samotný zákazník může například na vizualizacích navolit vlastní kombinaci materiálů a takový nábytek si následně u prodejce objednat.

Neméně přínosná pro vlastní prezentaci a prodej je možnost zobrazit nábytek v různých prostředích a dát tak především zákazníkovi jednak reálnější představu o podobě produktu, ale i inspiraci pro jeho vhodné použití.

Vizualizace nábytku Vizualizace nábytku Vizualizace nábytku

VIZUALIZACE SVÍTIDEL

Zde platí obdobné možnosti jako u vizualizace nábytku. Také zde můžeme vyráběný produkt zobrazit v různých materiálových a tvarových variantách a dát zákazníkovi inspiraci tím, že produkt zobrazíme v různých prostředích, například interiérech obývacích pokojů, ložnic, restaurací, apod. při různých světelných podmínkách.

Vizualizace svítidel Vizualizace svítidel Vizualizace svítidel